Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет: "Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия"

Договор №: 133 От: 2014-04-09

Контрагент: ЕТ Маргот-Младен Иванов

Продължителност на договора: 24

Сума на договора: 0.00 лв.

Пояснение:17232015091807_spisak_obekti.pdf
17492015091807_dog_poz_1.pdf
17592015091807_tehn_specif.pdf
18222015091807_ceni_1.pdf
44222015091807_CCF09072015.pdf
44452015091807_CCF09072015_0003.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-02-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-03-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-03-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:48:01
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:49:39
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:51:14
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-05-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-12-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-14 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-13 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-13 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-13 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-13 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-13 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-10-13 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-11-06 13:19:32
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-10 11:03:42
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-10 11:04:37
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-10 11:05:41
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-10 11:06:18
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-10 11:12:43
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-10 11:33:57
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-11 11:27:52
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2015-12-18 10:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-20 10:01:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-20 11:42:49
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-20 11:43:39
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-20 11:44:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 133 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчката