Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет: "Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия"

Договор №: 134 От: 2014-04-09

Контрагент: ЕТ Маргот-Младен Иванов

Продължителност на договора: 24

Сума на договора: 0.00 лв.

Пояснение:22282015091807_dog_poz_2.pdf
22412015091807_tehn_specif.pdf
22472015091807_spisak_obekti.pdf
22542015091807_ceni_2.pdf
45462015091807_CCF09072015_0001.pdf
45582015091807_CCF09072015_0004.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-02-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-03-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:48:31
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:50:14
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:51:44
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-12-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-12-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-15 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-10-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2014-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2015-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-20 10:02:32
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 134 От: 2014-04-09 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчката