Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет: "Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия"

Договор №: 135 От: 2014-04-09

Контрагент: ЕТ Маргот-Младен Иванов

Продължителност на договора: 24

Сума на договора: 0.00 лв.

Пояснение:24102015091807_dog_poz_3.pdf
24162015091807_tehn_specif.pdf
24232015091807_spisak_obekti.pdf
24292015091807_ceni_3.pdf
46442015091807_CCF09072015_0002.pdf
46572015091807_CCF09072015_0005.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-02-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-02-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-03-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-03-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-03-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:49:05
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:50:44
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-26 10:52:21
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-06-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-05-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-12-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-03-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-08-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-15 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-12 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-18 09:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2014-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-01-16 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-04-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-09 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2015-12-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-20 10:11:02
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-06 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 135 От: 2014-04-09 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчката