Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт на ул. „България“ с.Пороище“

Договор №: 253 От: 2015-08-04

Контрагент: "Петсрой"ЕООД

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 0.00 лв.

Пояснение:

Страните договарят срок за изпълнение на поръчката до 30.09.2015 г., считано от датата на сключване на договора.


Стойността на договорената поръчка се образува в съответствие с предложените единични цени в приетото от възложителя, ценово предложение на изпълнителя. 


55442015301109_dogovor_253.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 253 От: 2015-08-04 2015-11-12 00:00:00

<-- Обратно към поръчката