Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публично състезание с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за потребностите на Общинска администрация – Разград и общински структури по 7 обособени позиции”

Договор №: АО-01-14-143 От: 2018-07-10

Контрагент: ХАРД ГОЛД ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 48070.20 лв.

Пояснение:

Посочена е максималната стойност на поръчката/обособената/ите позиция/и, за които се сключва договора за обществена поръчка.Съгласно чл.4, ал.3 от Договор № АО-01-14-143 от 10.07.2018 г. договорът се изпълнява съобразно възникналите потребности, но не повече от 24 880,47 лв. без включен ДДС по обособена позиция № 6 „Канцеларски материали“ и не повече от 23 189,73 лв. без включен ДДС по обособена позиция № 7 „Счетоводни книги и формуляри“.


55172018121707_Договор_143.pdf
55242018121707_Списък КП.pdf
55292018121707_ТП по ОП6.pdf
55352018121707_ТП по ОП7.pdf
55412018121707_ТС по ОП6.pdf
55472018121707_ТС по ОП7.pdf
55562018121707_ЦП по ОП6.pdf
55592018121707_ЦП по ОП7.pdf
ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчката