Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публично състезание с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за потребностите на Общинска администрация – Разград и общински структури по 7 обособени позиции”

Договор №: АО-01-14-160 От: 2018-07-19

Контрагент: "Маргот" ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 38338.23 лв.

Пояснение:

Посочена е максималната стойност на поръчката/обособената позиция, за която се сключва договора за обществена поръчка.Съгласно чл.4, ал.3 от Договор № АО-01-14-160 от 19.07.2018 г. договорът се изпълнява съобразно възникналите потребности, но не повече от 38 338,23 лв. без включен ДДС по обособена позиция № 2 „Офис консумативи, оборудване и принадлежности за офиса“. 


53452018251707_Dogovor 160.pdf
53492018251707_Списък КП.pdf
53542018251707_ТП по ОП 2.pdf
53592018251707_ТС по ОП 2.pdf
54032018251707_ЦП по ОП 2.pdf
ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчката