Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодично техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и бояджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части,консумативи и смазочни материали на автобуси, товарни и специализирани служебни автомобили на Община Разград, общинските предприятия и звена"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата