Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строителен надзор по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-02 16:10:00
№ 20181025YxRL3215149

Описание:

Предметът на поръчката обхваща упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР  по изграждане на социални жилища в гр. Разград- 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функц.схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица), съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, относима към предмета на поръчката,законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа, извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР, качественото изпълнение на строежа съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, качеството на влаганите строителни материали и изделия, съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания,осъществяване на контрол относно пълнотата, правилното изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и др. 


Документи
32362018131411_Procedura otkrita stroitelen nadzor pri izgrajdane na socialni jili6ta.7z

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки