Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-17 14:53:54
№ 20191004Ubwu3958326

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща дейности по доставка чрез покупка на хранителни продукти, обособени в 5(пет) позиции: Дейности по Доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

№ 1 „Месо и месни продукти”

№ 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти"

№ 6 „Мляко и млечни продукти”

№ 8 „Хляб и хлебни продукти“

№ 19 „Риба преработена и консервирана”

Хранителните продукти са подробно описани в Приложения - „Техническа спецификация на хранителните продукти включени в предмета на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящата документация.

            Всяка от посочените по горе обособени позиции ще бъде предмет на отделен договор. 


Документи
57372019171410_R.pdf
57442019171410_Ob.pdf
49022019121311_za objabjavane.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки