Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Изграждане на кастрационен център“

Съобщение за промяна в часа и мястото на отваряне на офертите

Дата: 2017-10-31 13:55:00

Описание:

           Съгласно чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, уведомяваме участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изграждане на кастрационен център“ за промяна в часа и мястото на отваряне на офертите. Отварянето на офертите ще се извърши на 03.11.2017 г. от 10:30 часа в зала 308, етаж 3 в административната сграда на Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А.

 


<-- Обратно към поръчката