Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата: 2018-09-20 17:15:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

 

 

Комисия, назначена със Заповед № 1155 от 20.09.2018 г. на кмета на  Община Разград  обявява, че отварянето и оповестяването на ценовото предложение по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.“, ще се извърши на 26.09.2018 г. от 14:00 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

           

20.09.2018 г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

 

                                                                                 

                      Зам.-кмет на Община Разград:   

                                                                                                          Г.Георгиева-Маринова     


<-- Обратно към поръчката