Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ОТ „ОБЩИНСКА СПАСИТЕЛНА КОМАНДА“ СРЕЩУ ЗЛОПОЛУКА, НАСТЪПИЛА ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 42, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗЗБ

Съобщение за промяна на мястото за отваряне на офертите

Дата: 2019-09-02 10:45:00

Описание:

Съгласно чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, уведомяваме участниците в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на доброволци за защита при бедствия  от "Общинска спасителна команда" срещи злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните им задължения, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗЗББ"  за промяна в мястото на отваряне на офертите. Отварянето на офертите ще се извърши в зала 308, етаж 3 в административната сграда на Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А.<-- Обратно към поръчката