Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет "Доставка на строителна машина – 1 /един/ брой употребяван багер – товарач за потребностите на ОП „Ремонтстой“ гр. Разград“

Съобщение на основание чл.9а, ал.6 от ППЗОП, относно оттегляне на публична покана

Дата: 2015-06-08 14:10:00

Описание:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл. 9а, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) действията по възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с ID № 9042380 публикувана на 02.06.2015 г., с предмет „Доставка на строителна машина – 1 /един/ брой употребяван багер – товарач за потребностите на ОП „Ремонтстрой“ гр. Разград“ се преустановяват след нейното оттегляне, считано от 08.06.2015 г.

 


<-- Обратно към поръчката