Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции: 1) Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”; 2) Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”; 3) Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни институции”; 4) Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците

Дата: 2014-10-24 15:35:00

Описание:

На 23.10.2014 г. Община Разград е освободила гаранция за участие в размер на 390 лв. на участника ДЗЗД "Хръзград" ,за об. позиция № 3, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.


<-- Обратно към поръчката