Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв.306 град Разград Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв."Лудогорие" град Разград"

Съобщение на основание чл. 69А, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти

Дата: 2015-08-17 14:34:00

Описание:

Комисия, назначена със Заповед №1012/24.07.2015г., изм. със Заповед №1098/11.08.2015г. на Кмета на Община Разград, съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие оферти на участници в обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция №1 - "Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград" и Обособена позиция №2 - Ремонт междублоково пространство в кв. "Лудогорие" гр. Разград" ще се състои на 20.08.2015г. от 10:00 часа в зала 102 на административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" №37А, ет. 1.

Уведомяваме Ви, че резултатите от оценяването на офертите по технически показател за оценка - Гаранционен срок за изпълнените работи по отделните обособени позиции от предмета на поръчката са както следва:

По обособена позиция №1:

Участник: 

"ЖСП-Стил" ООД, гр. Шумен - 10т.

  "Петстрой" ЕООД, гр. Разград - 10т. 

     По обособена позиция №2:     

    Участник: 

"ЖСП-Стил" ООД, гр. Шумен - 10т.

"Девня Трейд" ООД, гр. Варна - 10т.

"Строймонтаж", гр. Разград - 5т.    


<-- Обратно към поръчката