Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв.306 град Разград Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв."Лудогорие" град Разград"

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие на участник в процедурата

Дата: 2015-09-08 16:15:00

Описание:

На 08.09.2015 г., на основание чл.62, ал.1, т.2  от ЗОП  е освободена банкова  гаранция за участие в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за:

- обособена позиция 1 – „Ремонт междублоково пространство в кв.306 град Разград”.

            - обособена позиция 2 – „Ремонт междублоково пространство в кв. Лудогорие град Разград”.

на участник „ЖСП-Стил” ООД за обособена позиция №2 в размер на 2 891.67 лв.


<-- Обратно към поръчката