Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР за ремонт на ул. „България“ с.Пороище“

Информация за датата и и основанието за приключване на договор №253/04.08.2015 г.

Дата: 2015-11-02 11:10:00

Описание:

На основание чл.3, ал.1 от Договор №253/04.08.2015 г., срокът за изпълнение на същия е до 30.09.2015 г.

С Констативен акт от 30.09.2015 г., е прието, че  строежът е изпълнен съгласно договора и началната строителна документация.

С последното извършено плащане на 13.10.2015 г., от страна на Община Разград договора е изпълнен.

Подробна информация може да се намери на адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234373432

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=695046&newver=2


<-- Обратно към поръчката