Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Информация за задържане на гаранция за изпълнение по Договор за обществена поръчка № 250 от 01.08.2013 г.

Дата: 2015-07-01 11:00:00

Описание:

На основание чл. 24, б. "г" от Договор за обществена поръчка № 250/01.08.2013 г. внесената гаранция за изпълнение на договора се задържа, поради прекратяване на договора по вина на изпълнителя.


<-- Обратно към поръчката