Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договор №181/30.05.2013 г.

Дата: 2015-12-04 17:30:00

Описание:

По договор №181/30.05.2013 г.

Изпратена информация за изпълнение на договор в АОП с изх.№12-00-407 от 04.12.2015 г.:

Договора е предсрочно прекратен на 01.04.2015 г. поради изтичане на Лиценз №1109 за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане на ЕТ "Карина-Т-Тони Тонев с валидност от 30.03.2010 г. до 29.03.2015 г.

Последното извършено плащане е осъществено на 10.11.2015 г.

По договора са платени неустойки в общ размер на 2999.57 лв.


<-- Обратно към поръчката