Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договор №250/01.08.2013 г.

Дата: 2015-12-04 17:30:00

Описание:

По договор №250/01.08.2013 г.

Изпратена информация за изпълнение на договор в АОП с изх.№12-00-408 от 04.12.2015 г.:

Договора е предсрочно прекратен на 01.07.2015 г. на основание чл.33, ал.2, буква "в", във връзка с чл.10, ал.3 от Договор №250/01.08.2013 г.

Последното извършено плащане е осъществено на 17.11.2015 г.

По договора са платени неустойки в общ размер на 3887.87лв.


<-- Обратно към поръчката