Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет: "Строителен надзор по проект "Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. Разград""

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №BG161PO001/1.4-09/2012/009-U-03 ОТ 30.01.2014 Г.

Дата: 2015-12-11 11:25:00

Описание:

На 08.12.2015 г. в съответствие с Раздел VII. Приемане на изпълнението на услугата, след представен от изпълнителя и одобрен от ръководителя на проекта окончателен отчет, изпълнението на поръчката е финализирано.


<-- Обратно към поръчката