Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет "Доставка на конвектомат за готвене на газ за потребностите на "Домашен социален патронаж" гр. Разград"

Информация за датата и основанието за приключване на Договор №201 от 16.06.2015г.

Дата: 2015-07-14 17:05:00

Описание:

В съответствие с Раздел V "Приемане на доставката" от Договор №201/16.06.2015г., с подписан Приемо-предавателен протокол от 14.07.2015г.  от представители на страните по договора , изпълнението на поръчката е финализирано. 


<-- Обратно към поръчката