Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет "Провеждане на профилактични прегледи на работещите в социалните дейности"

Информация за датата и основанието за приключване на Договор №421 от 02.12.2015г.

Дата: 2015-12-29 10:15:00

Описание:

В съответствие с Раздел VI "Приемане на изпълнението" от Договор №421/02.12.2015г.  и представени Списък на извършените прегледи и Приемо-предавателен протокол от 28.12.2015г. , подписан от представители на страните по договора, изпълнението на поръчката е финализирано. 


<-- Обратно към поръчката