Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на рекламен трансперант и изработване на дипляни, свързани с информираност и публичност по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ № BG161PO001/5-02/2012/007-U-9 ОТ 19.05.2014 г.

Дата: 2015-02-13 11:50:00

Описание:

Съгласно чл. 29, ал. 2 от Договор за извършване на мерки за публичност и информираност № BG161PO001/5-02/2012/007-U-9 от 19.05.2014 г., Община Разград е освободила гаранцията за изпълнение на договора на 13.02.2015 г.


<-- Обратно към поръчката