Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Информация за датата и основанието за задържането на гаранция за изпълнение за Договор №133 от 30.04.2013г.

Дата: 2016-02-09 15:35:00

Описание:

По Договор №133 от 30.04.2013г., гаранцията за изпълнение е представена във  вид на банкова гаранция  и е в размер на 2831.08 лв. Същата е задържана, заради прекратяване действието по договора по вина на Изпълнителя. 


<-- Обратно към поръчката