Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет „Предоставяне на мобилна телефонна услуги чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие за потребностите на общинска администрация Разград и общински структури”

Разяснение по чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки

Дата: 2016-03-25 17:30:00

Описание:

Разяснение по чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки

 

 

Във връзка с постъпило запитване с факс вх.№ 110/24.03.2016 г.,  относно публична покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на мобилна телефонна услуги чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие за потребностите на общинска администрация Разград и общински структури“, правя следното разяснение:

            В т. 9.5. и т. 9.6.  от Изисквания за участие и указания за изпълнение на обществената поръчка(приложение №3 от поканата) е поставено условие за предоставяне на Удостоверение за процентното покритие на GSM-мрежата по територия в Република България и Удостоверение за процентното покритие на GSM-мрежата  по население в Република България,  издадени от Комисията за регулиране на съобщенията. Със свое решение Комисията за регулиране на съобщенията е преустановила издаването на удостоверения/служебни бележки съдържащи данни за покритие на мобилни мрежи. Предвид преустановената практика на КРС, участниците в обществената поръчка с горепосочения предмет, могат да представят- документ(удостоверение/служебна бележка) от КРС с дата преди издаване на решението за преустановяване и/или документ от участника с декларирани/посочени от последния данни за процентно покритие на GSM-мрежата по територия и население. Съгласно обявените условия в обществената поръчка(т.9.6, булет втори от Приложение №3 от поканата), участникът може да приложи и други документи, които счита, че са от особена важност при участие в обществената поръчка. 


<-- Обратно към поръчката