Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Информация за датата и основанието за задържане на гаранция за изпълнение по Договор №134/30.04.2013 г.

Дата: 2016-04-14 17:30:00

Описание:

Съгласно чл.24, буква „г“ Раздел VII „Отговорност за неизпълнение“ от Договор №134/30.04.2013 г., при прекратяване на последния по вина на изпълнителя, възложителя задържа гаранцията за изпълнение. 


<-- Обратно към поръчката