Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет: "Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия"

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договор № 134 от 09.04.2014 г.

Дата: 2016-04-27 11:50:00

Описание:

На 27.04.2016 г. е освободена парична гаранция за изпълнение на Договор № 134 от 09.04.2014 г.  с изпълнител ЕТ "Маргот - Младен Иванов" гр.Разград относно обособена позиция 2 от предмета на обществената поръчка "Продукти за лични грижи" в размер на 6015.18 лв., на основание чл.63, ал.1 от ЗОП /отм./ във връзка с Договор № 134/09.04.2014 г. и във връзка с чл.44, ал.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград при удостоверено добро изпълнение на договора.


<-- Обратно към поръчката