Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет: "Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия"

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 135/09.04.2014 г.

Дата: 2016-05-16 17:10:00

Описание:

На 26.04.2016 г. е направено последното плащане по Договор № 135 от 09.04.2014 г., по извлечени данни от първични счетоводни документи, с което плащане договорът е изпълнен.

Договорът е изпълнен в срок, в пълен обем и не е изменян/допълван.


<-- Обратно към поръчката