Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“.

Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП(отм.)

Дата: 2016-05-25 14:10:00

Описание:

Разяснение по чл.29 от ЗОП(отм.)

   ОТНОСНО:Постъпило искане за разяснение по документация за участие, във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“ с вх.№АО-05-03-4571/20.05.2016 г.

 

         Уважаеми/а господине/госпожо,

 

         На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществените поръчки(отм.), Ви предоставям въпросите и съответните отговори по поставените въпроси:

         По въпрос №1:

 

Обр.18.1, приложение към Ценовата оферта

Строителни работи-мрежа +СВО-

10 „Уплътняване на обратния насип с пневм. трамбовка пласт 20 см“ с 15071 куб. м.

и

Обр.18.2, приложение към Ценовата оферта

Строителни работи-мрежа +СВО-

10 „Уплътняване на обратния насип с пневм. трамбовка пласт 20 см“ с 25803 куб. м., мерните единици са посочени в „м3“. Молим да ни отговорите тази ли ще бъде мерната единица или друга например „м2“  или друго.

 

         Отговор №1:

              Мерната единица е „м3“.

Допусната е явна фактическа грешка при сумиране на количеството, но в процеса на строителството заплащането на СМР /строително монтажните работи/ ще става по действително извършени и измерени количества. Остойностява се в образците така, както е записано в Приложение № 18.1 и Приложение № 18.2.

 

 

         Въпрос №2:

Обр.18.1, приложение към Ценовата оферта

Строителни работи-мрежа +СВО-

14 „Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон/биндер/ с дебелина след уплътняването 4 см, включително свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС, мерната единица е посочена м „м3“. Молим да ни отговорите тази ли ще бъде мерната единица или друга например „тон“  или друго.

 

         Отговор №2:

           Мерната единица е „м3“.

В позиция 14 „Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон/биндер/ с дебелина след уплътняването 4 см, включително свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС“ в Образец № 18.2, приложение към Ценовата оферта, посочената мерна единица да се чете като „м3“.

 


<-- Обратно към поръчката