Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Осигуряване на втори евакуационен изход за Спортна зала „Лудогорие“ гр.Разград“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата: 2016-07-07 13:45:00

Описание:

Информация за публикувана в профила на купувача обява 04 от 21.06.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Информацията е публикувана на :http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054134.

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки.Срок за получаване на оферти: 13.07.2016 г. 17:30 ч.
Дата на отваряне на офертите:14.07.2016 г. от 10:00 ч. в зала №102, намираща се в административната сграда на Община Разград.


<-- Обратно към поръчката