Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински принадлежности за потребностите на община Разград и нейните подразделения, включени в обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински прин

Дата: 2016-08-26 15:30:00

Описание:

Съгласно чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със Заповед № 948/01.08.2016 г. на Кмета на  Община Разград, обявява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински принадлежности за потребностите на община Разград и нейните подразделения, включени в обособени позиции, ще се извърши на 31.08.2016 г. от 10:30 ч. в  зала 308, ет. 3  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.


<-- Обратно към поръчката