Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет "Монтиране на съоръжение - асансьорна уредба в сградата на ДКЦ Разград"

Информация за датата, основанието и размера за извършено плащане по договор № 342 от 08.08.2014 г.

Дата: 2015-01-05 10:30:00

Описание:

На 12.12.2014 г., на основание чл.5 от Договор № 342 от 08.08.2014 г. е извършено окончателно плащане в размер на 65 276,59 лв. /шестдесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/ с включен ДДС.


<-- Обратно към поръчката