Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Ремонт на тротоари“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоари"

Дата: 2016-09-30 16:40:00

Описание:

Съгласно чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със Заповед № 1077/02.09.2016 год. на Кмета на  Община Разград, обявява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Ремонт на тротоари, ще се извърши на 05.10.2016 г. от 10:30 ч. в  зала 102, ет. 1  в сградата на Община Разград, с адрес гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.


<-- Обратно към поръчката