Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки /

Поръчка №:

Дата на връщане/задържане: 2015-12-10 00:00:00

Към контрагент: "ДЕМА" ЕООД

Размер на плащане: 411.09

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

На 10.12.2015 г. чл. 13, ал. 2 от договор № BG161PO001/1.4-09/2012/009 -U-03 от 30.01.2014 г., на изпълнителя "ДЕМА" ЕООД гр. Варна е освободена гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.


<-- Обратно към поръчката