Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност

Договор №: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04

Дата на плащане: 2015-03-12

Към контрагент: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

Размер на плащане: 2635.20 лв.

Основание за плащане:

фактура №0000000923/06.03.2015 г.

Авансово плащане в размер на 20% ,  съгласно чл.6, ал.1 от Договор № BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 от 04.03.2015 г.<-- Обратно към поръчката