Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност

Договор №: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04

Дата на плащане: 2015-07-22

Към контрагент: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

Размер на плащане: 5270.40 лв.

Основание за плащане:

999 от 22.05.2015 г.

„Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с  информираност и публичност по Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013<-- Обратно към поръчката