Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност

Договор №: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04

Дата на плащане: 2015-12-08

Към контрагент: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД

Размер на плащане: 4392.00 лв.

Основание за плащане:

Фактура №0000001207 от 19.11.2015 г., на основание чл.5, ал.3 от Договор №BG051PO001-5.2.12-0061-C00

Окончателното плащане е извършено в 30-дневен срок след представяне на фактура по одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за дейностите по договора,  без възражение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.<-- Обратно към поръчката