Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Ремонт улици в населените места на община Разград извън гр.Разград"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-09 16:57:01
№ 20150209FiCO27829

Описание:

Предмета на обществената поръчка е "Ремонт улици в населените места на община Разград извън гр.Разград" и включва 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Населени места от Първа група /с.Дянково, с.Раковски, с.Стражец, с.Киченица, с.Липник, с.Осенец, с.Дряновец, с.Просторно, с.Побит камък, с.Топчии/;
Обособена позиция 2 - Населени места от Втора група /с.Ясеновец, с.Мортагоново, с.Гецово, с.Благоево, с.Радинград, с.Ушинци, с.Недоклан, с.Пороище, с.Черковна, с.Островче, с.Балкански/.


Документи
23112015091702_Remont_sela-00338-2015-0001.zip

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-04-03 16:40:00
Протокол № 1 от 25.03.2015 г. 2015-04-23 09:45:00
Протокол № 2 от 03.04.2015 г. 2015-04-23 09:50:00
Протокол № 3 от 08.04.2015 г. 2015-04-23 09:55:00
Решение № ЗОП-10 от 23.04.2015 г. 2015-04-23 09:55:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 2015-05-13 17:35:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие на участници по открита процедура 2015-05-19 17:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 158/18.05.2015 г. 2015-09-02 17:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 151/13.05.2015 г. 2015-09-03 08:40:00
Договор № 151 От дата: 2015-05-13 2015-05-14 09:50:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-06-16 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-19 12:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-26 10:45:36
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-26 10:45:58
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-26 10:46:20
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-08-26 10:53:29
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2015-05-13 2015-07-17 00:00:00
Договор № 158 От дата: 2015-05-18 2015-05-18 17:05:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-07-10 15:00:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-08-26 10:21:00
Плащане по договор №: 158 От дата: 2015-05-18 2015-08-26 10:22:00

<-- Обратно към поръчки