Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции: 1) Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”; 2) Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”; 3) Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни институции”; 4) Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-08 10:40:00
№ 20150212SnFV50321

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции, както следва:

1)Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”;

2)Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”;

3)Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни  институции”;

4)Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”.

Предметът на обществената поръчка съответства на Дейност 6 на проект: „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие”.ПубликацияДата
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2014-10-13 11:25:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2014-10-20 14:00:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2014-10-20 16:40:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2014-10-24 15:35:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-10 от 08.10.2014 г. 2014-10-15 13:00:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-11 от 15.10.2014 г. 2014-10-22 14:15:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-12 от 15.10.2014 г. 2014-10-22 15:25:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-13 от 22.10.2014 г. 2014-11-06 15:25:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-10 от 08.10.2014 г. 2015-03-23 13:45:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-11 от 15.10.2014 г. 2015-03-29 14:05:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-12 от 15.10.2014 г. 2015-03-29 14:10:00
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG161PO001/5-02/2012/007-U-13 от 22.10.2014 г. 2015-03-29 14:15:00
Договор № BG161PO001/5-02/2012/007-U-10 От дата: 2014-10-08 2014-10-08 16:20:00
Договор № BG161PO001/5-02/2012/007-U-11 От дата: 2014-10-15 2014-10-15 16:30:00
Договор № BG161PO001/5-02/2012/007-U-12 От дата: 2014-10-15 2014-10-15 16:30:00
Договор № BG161PO001/5-02/2012/007-U-13 От дата: 2014-10-22 2014-10-22 15:15:00

<-- Обратно към поръчки