Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-18 09:00:00
№ 20150213rygv146924

Описание:Документи
28572015131602_REKLAMA-OTKRITA.zip

ПубликацияДата
Решение за изменение 2014-11-28 14:00:00
Променена документация 2014-11-28 14:00:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2014-12-01 13:00:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2014-12-03 16:00:00
Разяснение по чл.29 от ЗОП 2014-12-09 17:00:00
Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-01-15 13:00:00
Протокол №1 2015-02-03 17:00:00
Протокол № 2 2015-02-03 17:30:00
Протокол № 3 2015-02-03 17:55:00
Протокол № 4 2015-02-03 18:00:00
Протокол № 5 2015-02-03 18:05:00
Решение за класиране 2015-02-03 18:10:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 от 04.03.2015 г. 2015-12-17 14:00:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение 2015-12-23 14:55:00
Договор № BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 От дата: 2015-03-04 2015-03-05 16:21:32
Плащане по договор №: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 От дата: 2015-03-04 2015-03-13 11:00:00
Плащане по договор №: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 От дата: 2015-03-04 2015-07-22 10:10:00
Плащане по договор №: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 От дата: 2015-03-04 2015-12-14 10:58:59
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:02:07
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:04:36
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:04:20
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:05:33
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:03:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:03:42
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:03:32
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:03:21
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:03:11
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-02-24 14:02:49
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-03-05 16:11:14
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност 2015-03-05 16:11:30

<-- Обратно към поръчки