Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Ремонт на улици в гр. Разград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: улици в кв. Възраждане, кв.Вароша и Хърсате, кв. Добровски; Обособена позиция № 2: улици в кв.Орел, кв. Освобождение, кв.Оборище и кв. Житница“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-23 16:13:17
№ 20150223WRDn233910

Описание:Документи
15212015231602_dokumentaciq-SMR-ulici.rar

ПубликацияДата
Съобщение на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти 2015-04-08 14:00:00
Протокол № 1 от 07.04.2015 г. 2015-04-23 14:00:00
Протокол № 2 от 15.04.2015 г. 2015-04-23 14:00:00
Решение за класиране 2015-04-23 14:05:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2015-05-13 17:00:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците 2015-05-19 14:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 150 ОТ 12.05.2015 Г. 2015-11-12 15:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 157 ОТ 15.05.2015 Г. 2015-11-12 15:40:00
Договор № 150 От дата: 2015-05-12 2015-05-13 16:30:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-06-18 00:00:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2015-05-12 2015-12-01 00:00:00
Договор № 157 От дата: 2015-05-15 2015-05-18 11:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-09-10 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-09-10 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2015-05-15 2015-11-02 00:00:00

<-- Обратно към поръчки