Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Охрана на общински обекти на територията на община Разград по обособени позиции (съгласно обявлението об. поз. №1 "Охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения и движимо имущество съгласно чл.5, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗЧОД; Об.поз №2-Охрана със СОТ на обекти общинска собственост на територията на община Разград)"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2011-08-02 00:00:00
№ 20150310MphH378749

Описание:ПубликацияДата
Споразумителен протокол от 24.06.2015 г. към договор № 5 от 11.01.2012 г. 2015-06-25 13:30:00
Споразумителен протокол от 17.07.2015 г. 2015-07-20 11:00:00
Споразумителен протокол от 19.08.2015г. към Договор №2 от 04.01.2012г. 2015-08-20 11:25:00
Споразумителен протокол от 04.09.2015 г. 2015-09-09 15:00:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 2 от 04.01.2012 г. 2016-03-21 14:05:00
Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранция за изпълнение 2016-03-22 11:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 5 ОТ 11.01.2012 Г. 2016-04-08 16:10:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2016-04-12 09:35:00
Договор № №5 От дата: 2012-01-11 2012-01-11 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-01-20 13:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-01-20 11:13:16
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №5 От дата: 2012-01-11 2016-05-03 00:00:00
Договор № 2 От дата: 2014-01-04 2015-03-10 15:14:07
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-05-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-05-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-26 10:20:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-26 10:20:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-26 10:20:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-26 10:52:58
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-09 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-09-11 14:25:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-07-10 09:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-09 12:06:04
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-09 15:24:27
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-10 11:35:59
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-10 12:13:20
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-10 12:13:45
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-11 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-11 11:25:25
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-19 15:23:30
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-19 15:24:06
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-13 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-20 14:33:29
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-11 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-01-19 13:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2014-01-04 2016-04-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки