Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Покупка на горива-бензин А-95Н, дизелово гориво и пропан бутан, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с електронни карти за потребностите на общинска администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2012-12-06 00:00:00
№ 20150310pfUE357451

Описание:ПубликацияДата
Освобождаване на банкова гаранция за изпълнение по Договор №70/11.03.2013 г. 2016-03-31 11:05:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 70/11.03.2013г. 2016-05-20 15:30:00
Споразумителен протокол от 07.10.2014 г. 2014-10-07 10:05:00
Споразумителен протокол от 07.10.2014 г. 2014-10-07 10:10:00
Споразумителен протокол от 05.12.2014 г. 2014-12-05 10:00:00
Споразумителен протокол от 16.01.2015 г. 2015-01-16 11:00:00
Споразумителен протокол от 16.01.2015 г. 2015-01-16 11:15:00
Споразумителен протокол от 28.01.2015 г. 2015-01-28 10:00:00
Споразумителен протокол от 10.03.2015 г. 2015-03-10 12:00:00
Споразумителен протокол от 10.03.2015 г. 2015-03-10 13:10:00
Споразумителен протокол от 12.05.2015 г. 2015-05-12 14:00:00
Споразумителен протокол от 15.06.2015 г. 2015-06-15 14:00:00
Споразумителен протокол от 19.08.2015 г. 2015-08-20 11:15:00
Споразумителен протокол от 07.09.2015 г. 2015-09-11 15:00:00
Споразумителен протокол от 23.11.2015 г. 2015-11-30 16:00:00
Споразумителен протокол от 18.12.2015 г. 2015-12-11 11:00:00
Договор № 70 От дата: 2013-03-11 2013-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 13:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-08-12 09:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-12-09 12:34:10
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-12-09 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2015-12-11 11:22:42
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-20 11:11:03
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-06 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-20 14:35:30
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-07 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-07 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-01-06 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2013-03-11 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчки