Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Извършване на технически услуги по Национална програма за енергийна ефективност на многоетажни жилищни сгради, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ“ и Обособена позиция № 2 „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-03-17 15:45:00
№ 20150316bYxV429534

Описание:

Поръчката обхваща извършване на технически услуги по Национална програма за енергийна ефективност на многоетажни жилищни сгради, както следва:

1) Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристиики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ;

2) Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.


Документи
47142015171503_Obsledvane_Tech_pasport.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки 2015-03-21 12:00:00
Протокол № 1 от 28.04.2015 г. 2015-06-19 10:00:00
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3, ИЗР. ПЪРВО ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-07-07 14:00:00
Протокол № 1 от 28.04.2015 г. 2015-08-05 15:20:00
Протокол № 2 от 02.07.2015 г. 2015-08-05 15:20:00
Протокол № 3 от 10.07.2015 г. 2015-08-05 15:25:00
Протокол № 4 от 21.07.2015 г. 2015-08-05 15:25:00
Решение № ЗОП-26 от 05.08.2015 г. 2015-08-05 15:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-08-21 15:10:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-08-24 14:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-09-16 10:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-09-18 14:10:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-10-19 11:10:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2015-10-19 11:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-01-23 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-01-23 16:35:00
Договор № 319 От дата: 2015-09-08 2015-09-16 09:10:00
Договор № 362 От дата: 2015-10-13 2015-10-15 14:25:00

<-- Обратно към поръчки