Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет "Публикуване актове на Община Разград, обяви, поздравления, покани, съобщения и други на Община Разград и Общински съвет Разград в един местен вестник и в два национални ежедневника"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-03-19 16:00:00
№ 20150319mXxB485147

Описание:

Изпълнението на обществената поръчка обхваща предпечатна подготовка и печат на обяви, покани, съобщения и други текстове, заявени от възложителя, като конкретните условия свързани с изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя, свързани с нейното възлагане, се съдържат в документацията на обществената поръчка, по - конкретно в документ „Описание, техническа спецификация и изисквания за участие и указания за изпълнение на обществената поръчка“ и проекта на договор, които в съответствие с разпоредбата на чл.101б, ал.1, изр.второ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ съставляват задължителни приложения към публичната покана.Документи
15212015191803_Dokumentaciq_Medii.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от 06.04.2015 г. 2015-04-29 16:05:00
Протокол № 2 от 22.04.2015 г. 2015-04-29 16:10:00
Информация за датата и основанието за прекратяване на Договор №133 от 30.04.2015г. 2015-08-20 13:40:00
Договор № №133 От дата: 2015-04-30 2015-05-15 17:55:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2015-04-30 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2015-04-30 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2015-04-30 2015-08-26 10:21:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2015-04-30 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2015-04-30 2015-09-30 00:00:00
Договор № 1 ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ От дата: 2015-05-15 2015-06-08 17:45:00
Договор № 2 ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ От дата: 2015-05-15 2015-06-08 17:50:00

<-- Обратно към поръчки