Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2012-08-28 00:00:00
№ 20150327lIPa500179

Описание:

Обособена позиция № 1, включваща следните редовни автобусни линии:Разград-Ясеновец-Черковна-Недоклан;                                                     Обособена позиция № 2, включваща следните редовни автобусни линии:

Разград - Варна//МР №17104/ 

Разград – Радинград

Разград - Исперих/МР № 05101; 05102; 05103; 05104 и 05105/

Градска линия № 5

 Градска линия №4А 

 Разград – Дряновец – Балкански ;                                                                                 Обособена позиция № 3, включваща следните редовни автобусни линии:

 Разград - София/ МР № 17201/ 

  Разград – Кубрат /МР № 03101; 05103; 05101; 05102; 05104 

 Разград - /Осенец-Пороище/

 Градска линия.№ 2;                                                                                                                     Обособена позиция № 4, включваща следните редовни автобусни линии:

Разград – Мортагоново

 Градска линия № 6 

Разград – Бургас

Градска линия № 3/нова/;                                                                                                  Обособена позиция № 5, включваща следните редовни автобусни линии:

 Разград – Дянково;

 Разград – Веселина

Разград - Варна/МР 17102./;Разград - Дянково об;

  Градска линия №8;                                                                                                      Обособена позиция № 6, включваща следните редовни автобусни линии:

  Разград - Варна/МР № 17201./

  Градска линия №7

  Разград - Цар Калоян ;                                                                                                          Обособена позиция №7 , включваща следните редовни автобусни линии:

Разград – Русе/МР №№ 17101; 17102 и 17103

Разград – Гецово

Разград - Варна/МР №17202./;                                                                                         Обособена позиция № 8, включващи следните редовни автобусни линии:

Разград – Търговище 

 Раковски + Разград 

Разград - Липник/Киченица;                                                                                                Обособена позиция № 9, включваща следната редовна автобусна линия:

Разград - Габрово /МР №17101/ ;                                                                                     Обособена позиция № 10, включваща следната редовна автобусна линия:

Разград - Завет/МР № 05101; 05102/ПубликацияДата
Информация за задържането на гаранция за изпълнение по Договор за обществена поръчка № 181/30.05.2013 г. 2015-04-28 14:00:00
Информация за задържане на гаранция за изпълнение по Договор за обществена поръчка № 250 от 01.08.2013 г. 2015-07-01 11:00:00
Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договор №181/30.05.2013 г. 2015-12-04 17:30:00
Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договор №250/01.08.2013 г. 2015-12-04 17:30:00
Информация за датата и основанието за прекратяване на Договор №133 от 30.04.2013г. 2016-02-09 14:55:00
Информация за датата и основанието за прекратяване на Договор №135 от 30.04.2013г. 2016-02-09 15:25:00
Информация за датата и основанието за прекратяване на Договор №136 от 30.04.2013г. 2016-02-09 15:30:00
Информация за датата и основанието за задържането на гаранция за изпълнение за Договор №133 от 30.04.2013г. 2016-02-09 15:35:00
Информация за датата и основанието за задържане на гаранция за изпълнение по Договор №135 от 30.04.2013г. 2016-02-09 15:40:00
Информация за датата и основанието за задържане на гаранция за изпълнение по Договор №136 от 30.04.2013г. 2016-02-09 15:45:00
Информация за за датата и основанието за прекратяване на Договор №134/30.04.2013 г. 2016-04-14 17:30:00
Информация за датата и основанието за задържане на гаранция за изпълнение по Договор №134/30.04.2013 г. 2016-04-14 17:30:00
Информация за датата и основанието за прекратяване на договор №144/09.05.2013 г. 2016-07-06 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-18 17:30:00
Обявление за приключване на договор №143/09.05.2013 г. 2018-06-15 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №172 от 21.05.2013г. 2018-06-27 13:20:00
Договор № №133 От дата: 2013-04-30 2013-04-30 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №133 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Договор № №134 От дата: 2013-04-30 2013-04-30 16:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №134 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Договор № №135 От дата: 2013-04-30 2013-04-30 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: №135 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Договор № 136 От дата: 2013-04-30 2013-04-30 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Договор № 172 От дата: 2013-05-21 2013-05-21 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 172 От дата: 2013-05-21 2016-06-01 00:00:00
Договор № 181 От дата: 2013-05-30 2013-05-30 00:00:00
Договор № 250 От дата: 2013-08-01 2013-08-01 00:00:00
Договор № 143 От дата: 2013-05-09 2013-05-09 00:00:00
Плащане по договор №: 143 От дата: 2013-05-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 143 От дата: 2013-05-09 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 143 От дата: 2013-05-09 2016-05-03 00:00:00
Договор № 142 От дата: 2013-05-09 2013-05-09 00:00:00
Плащане по договор №: 142 От дата: 2013-05-09 2016-05-03 00:00:00
Договор № 144 От дата: 2013-05-09 2013-05-09 00:00:00
Плащане по договор №: 144 От дата: 2013-05-09 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчки