Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет "Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за потребностите на Община Разград"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-04-03 00:00:00
№ 20150330NwxH551682

Описание:ПубликацияДата
Договор № 191 От дата: 2014-05-07 2014-05-07 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-08-12 10:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-09 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-09 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-11 11:05:08
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-11 11:13:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-11 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-11 11:20:53
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-01-04 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-01-20 11:09:53
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-01-20 14:28:04
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-01-07 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 191 От дата: 2014-05-07 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки