Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Процедура на договаряне без обявление „Доставка чрез покупка на хранителни продукти по обособени позиции"

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2013-01-18 00:00:00
№ 20150330Qiqm536480

Описание:

 № 7 „Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия” и № 11 „Напитки, плодови сиропи и други” за нуждите на Общинско предприятие „Ученическо столово хранене и почивно дело” гр. Разград, Детска ясла „Звездици” гр. Разград, Детска ясла „Слънчево детство” гр. Разград, детските градини неприлагащи системата на делегираните бюджети и социалните заведения на територията на община Разград”


ПубликацияДата
Споразумителен протокол от 01.04.2015 г. към Договор №32/14.02.2013 г. 2015-04-01 14:00:00
Споразумителен протокол от 01.04.2015 г. към Договор №39/21.02.2013 г. 2015-04-01 14:00:00
Споразумителен протокол към договор № 32 от 14.02.2013г 2015-04-28 10:00:00
Споразумителен протокол от 30.04.2015 г. към Договор №32/14.02.2013 г. 2015-05-27 09:25:00
Споразумителен протокол от 30.04.2015 г. към Договор №39/21.02.2013 г. 2015-05-27 09:25:00
Споразумителен протокол от 03.08.15 г. към Договор №32/14.02.2013 г. 2015-09-02 15:35:00
Споразумителен протокол от 03.08.2015 г. към Договор №39/21.02.2013 г. 2015-09-02 15:35:00
Споразумителен протокол от 01.06.2016 г. към договор 39 2016-06-01 17:45:00
Споразумителен протокол от 01.06.2016 г. към договор 32 2016-06-01 17:45:00
Договор № 39 От дата: 2013-02-21 2013-02-21 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-05-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-05-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-09 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2015-12-11 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2013-02-21 2016-06-01 00:00:00
Договор № 32 От дата: 2013-02-14 2013-02-14 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-05-15 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-05-19 09:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-09-17 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-08-12 10:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-09-16 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-12-09 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2015-11-30 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-02-05 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 32 От дата: 2013-02-14 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки