Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публична покана с предмет "Доставка на принадлежности за еднократна употреба за нуждите на ОП "Ученическо столово хранене и почивно дело" гр. Разград"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-06-30 00:00:00
№ 20150330wYVA609347

Описание:ПубликацияДата
Договор № 329 От дата: 2014-07-29 2014-07-29 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-08-18 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-08-17 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-10-08 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-10-08 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-01-16 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-01-16 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-01-16 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-01-16 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2014-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2014-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-11-04 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-12-11 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-12-11 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2015-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-03-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-05-03 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-06-01 00:00:00
Плащане по договор №: 329 От дата: 2014-07-29 2016-06-01 00:00:00

<-- Обратно към поръчки